OLYMPUS DIGITAL CAMERA

מהי השיטה הטובה ביותר לצביעה של צבע חיצוני מברשת או התזה?

באופן כללי גם ריסוס וגם מברשת מתאים, כל עוד ששומרים על יחס נכון של מ"ר/ליטר. התזה תספק מראה חלק יותר ופחות סיכוי לטחב שיגדל בין סימני המברשת. כאשר מתיזים יש תמיד להיזהר לא לצבוע אזורים שלא התכוונו לצבוע ולכן יש לכסותם מבעוד מועד. חלק מהאנשים חושב שבצביעה בהתזה הצבע לא יתחבר טוב לעץ כמו בהברשה, אך עובדה זו לא נכונה כל עוד השטח הוכן כהלכה.